Haberler

Vakfımız 17.03.1995 tarihinde, Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/1106-E 1995/144-K sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Müteakiben Haziran 1995’te de Karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır..      

Kuruluşu takiben hemşerilerimizle genişletilmiş bir toplantı düzenlenmiştir. Ankara Eyüpoğlu Oteli’nde yapılan bu toplantı oldukça büyük ilgi görmüştür. Daha sonra, Ankara’da Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı’nda sadece Kurucu üyeler ve bazı davetlilerin katıldığı bir danışma toplantısı düzenlenmiş ve Vakıf’ın amaçları ile ilgili düşünceler tartışılmıştır.