Haberler

Yeşil Yol

DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ

   Çamlıhemşin-Hemşin ilçeleri doğa ve kültürünü korumak ve kollamak kuruluş amaçlarından olan Vakfımız tarafından, son dönemde kamuoyunda “YEŞİL YOL” olarak bilinen projenin yaylalarımıza telafisi güç zararlar verebileceği endişesi ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Yöremizde hayata geçirilmesi planlanan tüm plan ve projeler hakkında bilgi ve belge talep edilmiş olup belgelerin teminini müteakip yapılacak teknik incelemeler neticesinde yasal yollara başvurmak da dahil olmak üzere gerekli tüm girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yöreye ait projelere ait, gerek tasarım gerekse uygulama aşamaları hakkında bilgi edinmek ve gerekmesi halinde, kanunlar çerçevesinde girişimlerde bulunabilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılmış olan yazışma özetleri de bilgilerinize sunulmaktadır.

Vakıf olarak yapacağımız tüm çalışmaların başarı ile sonuçlandırılması hemşerilerimizin destekleri ile mümkün olup yörenize sahip çıktığınız için Vakıf olarak şimdiden teşekkür ederiz.

Zehra Yamantürk                                                                           
ÇAMLIHEMŞİN-HEMŞİN VAKFI                                                          
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde; Vakfımızın 23.12 . 2014 gün ve 16384 sayılı yazısı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan ve 09.04. 21015 sayılı yazısı ile ise; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Rize Valiliği, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı, Hemşin Belediye Başkanlığı ve Hemşin Kaymakamlığı'ndan, bölgemizde. devam etmekte olan veya tasarım aşamasında olan projelerle ilgili olarak bilgi istenmiştir.

Söz konusu yazılara cevaben  ilgili, kurumlardan alınan cevabi yazıların mahiyeti aşağıda yer almaktadır.

1-EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı'nın 29.12. 204 tarih ve 13316568­622.03 sayılı yazısında;

 1. Çamlıhemşin İlçesinde, "Yeşiltepe Reg. ve HES" santralinin lisans durumunun "uygun bulunduğu",
 2. Hemşin İlçesinde Çavuş  Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretim Anonim

Şirketi'nin Hemşin HES santralinin lisans durumunun "yürürlükte" olduğu,

 1. Hemşin İlçesinde BM Enerji Yatırımları ve Ticaret Anonim Şirketi'nin "Dilek ­Güroluk HES" santralinin lisans durumunun "başvuru yapıldı" aşamasında olduğu yönünde bilgi verilmiştir

2-Hemşin Kaymakamlığı'nın 28.04.2015 tarih ve 30886141-522-389 sayılı yazısı ile;

ı. Ecdat Hatırası Tarihi Bilen Köyü Ahşap Cami Restorasyon Projesi'nin

tamamlandığı,

 1. Çayeli- Hemşin Karayolu çalışmasının devam ettiği,
 2. Hemşin-Çamlıhemşin Karayolu çalışmasının proje aşamasında olduğu, .
 3. Akyamaç Şelalesi ve Tabiat Parkı Projesinin proje aşamasında olduğu,
 4. Hemşin Göleti HES Baraj Gövdesi İnşaatının tamamlandığı,
 5. Hemşin Bal Ormanı Projesi'nin proje aşamasında olduğu,
 6. Hemşin Spor Tesisi İnşaatının tamamlandığı,
 7. Hemşin Göleti Yürüyüş Yolunun proje aşamasında olduğu yönünde, bilgi verilmiştir.

 

3-Hemşin Belediyesi 'nin 20.04.2015 tarih ve 190 sayılı yazısı ile Hemşin Belediyesi tarafindan Halıhazırda fiilen yürütülmekte olan herhangi bir proje olmadığı  yönünde bilgi verilmiştir.

4-Orman ve Su İşler Genel Müdürlüğü DSİ Genel Müd. 22. Bölge Müdürlüğü'nün 29.04.2015 tarih ve 269367 sayılı yazısı ile;

 1. 2007 yılında hazırlanan "Rize İli Fırtına Vadisi Islahı" projesinin Rize Valiliği tarafından incelendiği ve 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı ÇED Yönetmeliği gereğince ÇED gerekli değildir raporunun verildiği ve bu karar göre beton imalatların taş imalata çevrilerek revize edildiği ve söz konusu işin 2013 yılında ihale edildiği ve 2014 yılında çalışmalara başlandığı,

b.Bu iş kapsamında; Cevarni Deresi mansab, Çuçuva Deresi mansab, İpsuz Deresi mansab, Çamlıhemşin Memba Yan kol I-ll-ID, Çamlıhemşin Memba Hala Deresi mansab, Çamlıhemşin Merkez, Duygulu, Dikkaya, Yağmurlu, Kadıköy, Şenyuva, Osmanlı Alabalık ve Meydanköy mevkilerinde taşkın kontrol projelerinin bulunduğu,

 1. Hemşin İlçesinde 205 yılı Yatırım Programında, Pazar Hemşin Deresi ll. Kısım işinin olduğu ve taşkın kontrol tesisleri için çeşitli projelerin gündemde olduğu, Ayrıca rapor kapsamında olmayan ancak yöre sakinleri ve yerel yönetimlerce ıslah edilmesi istenilen kısımların olması durumunda gerekli değerlendirmelerin yapılacağı yönünde, bilgi verilmiştir.
 2. Rize Valiliği Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğpü'nün 24.04.2015 tarih ve 252.01.99 sayılı yazısı ile;
 3. DSİ .Pazar Hemşin Deresi ıslahı Proje Tanıtım dosyası,
 4. Hemşin Çamlıtepe Köyü Kum Çakıl Ocağı Projesi,

c.Hemşin Mutlu Mahallesi Taşocağı Projesi

 1. Yeşihepe HES,
 2. Ortaköy HES,

f .Hemşin HES Nihai Ç.ED Raporu,

g.Dikmen HES Nihai ÇED Raporu CD lerinin gönderilerek bilgilendirme yapıldığı,  yönünde bilgi verilmiştir.

 1. Rize İl Özel İdaresinin 14.05.2015 tarih ve 3049 sayılı yazısı ile idareleri tarafından yürütülen plan ve proojelerin;
 2. Çamlıhemşin İlçesi Kış Sporları Merkezi,
 3. Çamlıhemşin ilçesi Kaymakamlık Konutu, c. C. C-c Çamlıhemşin ilçesi İlçe Özel İdare Şantiye Alanı,

 

 1. Hemşin İlçesi Hükümet Konağı,
 2. Doğu Karadeniz Bölgesi Yeşil Yol Projesi Çamlıhemşin-Hemşin Geçitleri olduğu yönünde,
 3. Kültür ve Turizm Bakanlığı TKVKBKM 'nün 5.5.2015 tarih ve 1028 sayılı yazısı 17.08.2011 sayılı KHK ile "doğal sit alanlan ve tabiat varlıkları" ile ilgili işlemlerin çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütüleceği bu nedenle dosyaların Rize çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne devredildiği yönünde, bilgi verilmiş fakat ekinde ilgili projelere ilişkin belgeler gönderilmediğinden ikici bir yazı ile projelere ilişkin her türlü belgenin de gönderilmesi talep edilmiş cevabi yazı beklenmektedir.

8.Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Bakanlığı'nın 23.03.2015 tarih ve 101223 sayılı yazısı ile;

 1. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün herhangi bir çalışmasının olmadığı ancak istenilmesi durumunda her türlü proje ve çalışmanın başlatılmasına hazır oldukları yönünde,
 2. Bakanlık tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IP A) kapsamında uygulamaya konan, "Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi TUYUP " projesinin kamuoyuna duyurulduğu bu bağlamda mesleki eğitim , yabancı dil eğitimi, danışmanlık hizmeti, online veri tabanı kurulması ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi faaliyetlerine www. tuyup.org adresinden ulaşılabileceği,
 3. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün raporunda ise; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen Rize Çamlıhemşin Ayder Yaylası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin 8.12.2006 tarih ve 19426 sayılı Resmi Gazete' de, Artvin Kaçkar Turizm Merkezi'nin 20.05.10991 tarih ve 20876 sayılı Resmi Gazete'de, yayımlanarak yürürlük kazandığı, her iki projeyi kapsayan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 30.11. 1993 tarihinde Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandığı,

Mülga Turizm Bakanlığı ve Rize Valiliği tarafından 22.07.1998 tarihinde Ayder KTKGB'yi de kapsayan 111000 ölçekli uygulama imar planlarının da onaylandığı Artvin Kaçkar TM'ne ait Bakanlıklarınca onaylı herhangi bir planın bulunmadığı yönünde bilgi verilmiştir.

9.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 02.06.2015 tarih ve 2220 sayılı yazısı ile;

 Hemşin Belediye Başkanlığı ile yapılan 25.12.2008 sayılı protokol çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başlatıldığı ve hak sahipleri ile konut, dükkan ve bedel karşılığı olmak üzere uzlaşma görüşmelerinin Hemşin Belediyesince yürütülmekte olduğu yönünde bilgi verilmiştir. Ayrıca TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Sn. Gürol Konyalıoğlu’nun nazik daveti ile makamlarında yapılan ve proje müellifi, Sn Ali Kemal Karahan’ın da katıldığı toplantıda, söz konusu proje;  mevcut durum, proje, gelinen aşamalar itibarıyla çok yönlü olarak tarafımıza aktarılmıştır. Alana ait dönüşüm planları sayısal olarak tarafımıza iletildikten sonra, konu daha detaylı olarak hemşerilerimizle paylaşılacaktır.

Yukarıda açıklanan ve Yöremizde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak , tüm Kurum ve Kuruluşları nezdinde, Kanunlar çerçevesinde girişimlerimiz devam etmektedir.

Hemşerilerimizin bilgisine sunulur.

 

 

 

Yeşil Yol Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yapılmış Olan Yazışma Özetlerihttp://www.cahev.com/haber/yesil-yol-hakkinda-kamu-kurum-ve-kurul/185

Posted by Çamlıhemşin Hemşin Vakfı - ÇAHEV on 16 Haziran 2015 Salı